ดูสินค้าในตะกร้า    แจ้งการชำระเงินออนไลน์   
 SOFTWARE
 
Based on the security products, LG security software – VMS and Ipsolute mobile app achieve the complete network security system implementing remote access, monitoring, management the devices. Intuitive and user friendly UI (User Interface) and UX (User Experience) improve the system operation and control. 
VMS >                            Mobile App >
   
                              
   
LG VMS offer intuitive UI & UX,
powerful management and reliability.           
                            LG Ipsolute mobile application for Android,
                            iPhone and iPad.

  SECURITY   PBX / IP TELEPHONY
 •   Products
 •   IP-PBX >
 •   SL1000
 •   Univerge SV9000 Series
 •   IP Phone >>
 •   DT800 Series
 •   DT700 Series
 •   IP DECT >>
 •   Access Point
 •   IP-DECT Handset Lineup
 •   Digital Phone >>
 •   DT400 Series
 •   DT300 Series
 •   Analog Phone >>
 •   Analog Phone with Caller ID
 •   Analog Phone with No Caller ID
 •   Softphone >>
 •   Univerge 3C >>
 •   UC Client
 •   Collaboration Meeting Manager
  IP Surveillance Transmission Solution
 •   Products
 •   PoE Switch
 •   Ethernet Switch
 •   Industrial PoE Switches
 •   Industrial Ethernet Switch
 •   Media Converters
 •   Ethernet Extender
 •   Accessory
  Network Service
 •   รับวางระบบ Network
 •   บริการออกแบบติดตั้ง วางระบบ PABX
 •   รับวางระบบ Network Security
Copyright by cctvsolutionthai.com
Engine by MAKEWEBEASY